Overslaan en naar de inhoud gaan

Hart- en vaatziekten, erfelijke en/of aangeboren

Bij hart- en vaatziekten die aangeboren en/of erfelijk zijn, is er iets mis met de bouw of de werking van het hart. En/of met de grote bloedvaten van het hart. De kenmerken verschillen per type en per persoon.

Er zijn verschillende groepen erfelijke en/of aangeboren hart- en vaatziekten.

Erfelijke hartspierziekten (cardiomyopathieën)

Ons hart is een spier. Een cardiomyopathie is een ziekte van de hartspier. Dan kan de hartspier dikker worden, of dunner, of wijder. Ook zijn er cardiomyopathieën waarbij de hartspier vet wordt. Of dat de hartspier niet goed kan ontspannen of juist samenknijpen.

Voorbeelden van cardiomyopathieën zijn HCM: Hypertrofische Cardiomyopathie, DCM: Gedilateerde Cardiomyopathie en ARVD: Aritmogene Rechter Ventrikel Dysplasie.

Erfelijke hartritmestoornissen

Bij erfelijke hartritmestoornissen is er iets mis met de geleiding van de elektrische stroom van het hart. Dan is er aan het hart niet altijd iets bijzonders te zien, zoals bij het Brugada syndroom, het Lange QT-tijd syndroom (LQTS) en het Syndroom van Jervell-Lange-Nielsen.

Maar ook een verdikking of verwijding van de hartspier (cardiomyopathie) kan een ritmestoornis tot gevolg hebben.

Aangeboren afwijkingen in de vorm of bouw van het hart

Soms heeft iemand alleen een aangeboren hartafwijking, bijvoorbeeld Tetralogie van Fallot of het Hypoplastisch Linkerhartsyndroom.

Maar de hartafwijking kan ook bij een syndroom horen. Bij een syndroom heeft iemand meerdere kenmerken, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of een ander uiterlijk. Voorbeelden van syndromen waar een hartafwijking bij voor kan komen zijn het syndroom van Down, Noonan syndroom, het syndroom van Turner, deletie 22q11.2 syndroom, CHARGE syndroom en Williams syndroom.

Aangeboren aandoeningen van de bloedvaten

Hierbij kan er een verhoogde kans zijn op vervetting van de bloedvaten. Een voorbeeld is Familiaire Hypercholesterolemie.

Er zijn ook erfelijke aandoeningen waarbij grote kans is dat de grote lichaamsslagader (aorta) wijder wordt en kan scheuren. Bijvoorbeeld het Marfan syndroom.

ALLES OPENEN
  • Andere namen voor deze ziekte

   Hart- en vaatziekten, erfelijke en/of aangeboren
   Hart- en vaataandoeningen, erfelijke en/of aangeboren
   Hart- en vaatafwijkingen, erfelijke en/of aangeboren
   Hartafwijking
   Heart disease
   Erfelijke hartziekte
   Erfelijke vaatziekte

  • Hoe wordt deze ziekte vastgesteld?

   Een erfelijke en/of aangeboren hartaandoening kan worden vastgesteld met bijvoorbeeld een hartfilmpje ECG en/of een echo van het hart.

   Soms is genetisch onderzoek mogelijk.

  • Is er behandeling voor deze ziekte?

   De behandeling van een erfelijke en/of aangeboren hartaandoening hangt af van het type en van de mate waarin iemand het heeft. Soms zijn medicijnen mogelijk. Bij andere aandoeningen is een pacemaker of ICD mogelijk. En soms wordt een operatie gedaan.

  • Hoe vaak komt het voor?

   Hoe vaak de erfelijke en/of aangeboren hart- en vaatziekten voorkomen verschilt per type.
   In Nederland worden ongeveer 7-8 op de 1000 baby’s geboren met een afwijking in de vorm of bouw van het hart- en/of de grote bloedvaten.

  • Is deze ziekte erfelijk?

   De overerving verschilt per type erfelijke hartaandoening. Cardiomyopathieën en erfelijke hartritmestoornissen erven vaak autosomaal dominant over.

   Bij aangeboren afwijkingen in de vorm/bouw van het hart- en/of de grote bloedvaten gaat het vaak om multifactoriële overerving.
   Bij syndromen geldt de manier van overerven van dat syndroom.

  • Expertisecentra

   Kijk bij de informatie over de afzonderlijke aandoeningen