Overslaan en naar de inhoud gaan

Is diabetes erfelijk?

Diabetes type 1 en diabetes type 2 komen het meeste voor. Deze vormen van diabetes ontstaan vaak door een combinatie van dingen, zoals overgewicht, te weinig bewegen en erfelijke aanleg.
Er zijn ook verschillende erfelijke vormen van diabetes. Die krijg je door een afwijking in een gen.

Oorzaken diabetes

Diabetes type 2 en diabetes type 1 komen veel vaker voor dan de erfelijke vormen van diabetes. Diabetes type 2 en type 1 zijn multifactorieel erfelijk.
De oorzaak van diabetes type 2 is vaak een combinatie van bijvoorbeeld overgewicht, te weinig beweging en een erfelijke aanleg.

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. In families komt diabetes type 1 minder vaak voor dan diabetes type 2. Je kunt wel een erfelijke aanleg hebben voor diabetes type 1.

Erfelijke vormen van diabetes

Er zijn verschillende erfelijke vormen van diabetes; één daarvan is MODY.
MODY is een groep van ziektes. Oorzaken van MODY zijn afwijkingen in een gen.

Of je een bepaalde vorm van MODY hebt, kan worden bepaald door DNA-onderzoek te doen. De meeste vormen van MODY zijn autosomaal dominant erfelijk. Dit betekent dat als één van je ouders MODY heeft, er 50% kans is dat je de aanleg erft.

MIDD (maternally inherited diabetes and deafness) is een andere vorm van erfelijke diabetes. MIDD is mitochondrieel erfelijk. Een vrouw met MIDD kan de aanleg voor MIDD doorgeven aan haar kinderen.

Behandeling

Als je diabetes hebt, is het belangrijk om te weten of het misschien om een erfelijke vorm gaat. Vaak is bij iemand eerst diabetes type 1 of 2 vastgesteld, terwijl dat niet klopt. Daardoor krijgen mensen niet altijd de goede behandeling.  Als je weet dat je een erfelijke vorm hebt, kan je behandeling soms worden aangepast.

Als jij een erfelijke vorm van diabetes hebt, kan dat ook gevolgen hebben voor je familieleden. Mogelijk hebben zij het ook en kunnen ook zij het doorgeven aan hun kinderen.

Meer informatie

Denk je dat je een erfelijke vorm van diabetes hebt? Dan kun je dat bespreken met je huisarts of internist. Als je huisarts of internist óók denkt dat je misschien een erfelijke vorm hebt, kan de huisarts overleggen met een internist of erfelijkheidsarts.
De internist kan overleggen met erfelijkheidsarts (klinisch geneticus). Dan kan bepaald worden of het zin heeft om je te verwijzen voor verder onderzoek.

Of doe de quiz over erfelijke vormen van het Diabetes Fonds.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Mail%20ons%20uw%20vraag%3B%20binnen%205%20werkdagen%20ontvangt%20u%20een%20antwoord.%20%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A%20%0A) (Mail) ons.

Update-datum: 9 augustus 2023