Overslaan en naar de inhoud gaan

Andere vormen van overerving

Er zijn nog meer vormen van overerven. Deze komen heel weinig voor. 

Zeldzame vormen van overerven

X-gebonden (geslachtsgebonden) dominante overerving
X-gebonden (geslachtsgebonden) recessieve overerving
X-gebonden overerving
Y-gebonden overerving
Digenetische overerving
Mitochondriële overerving
Mozaïcisme
Chromosoomafwijkingen

Bij de ziektebeschrijvingen op deze site staat beschreven hoe deze overerft.

Terug naar: Hoe erf je een ziekte?

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.