Overslaan en naar de inhoud gaan

Embryoselectie/PGT

Komt er bij jou of je partner (in de familie) een erfelijke ziekte voor of heb je meerdere keren een miskraam gehad door een chromosoomafwijking? Soms, maar niet altijd, is embryoselectie mogelijk. Dit kun je met je dokter bespreken. Embryoselectie heet eigenlijk ‘Preïmplantatie Genetische Test’ (PGT). Vroeger werd embryoselectie Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) genoemd.

Wat is PGT?

Bij PGT worden je eicellen buiten de baarmoeder bevrucht en daarna onderzocht. Een vruchtje zonder de erfelijke aanleg wordt in de baarmoeder geplaatst. Lukt de PGT? Dan voorkom je bijna altijd dat je zwanger raakt van een kind met (de aanleg voor) de erfelijke ziekte of chromosoomafwijking. Lees wat PGT precies is, voor wie het bedoeld is en in welk ziekenhuis dit gebeurt.

Nadenken over PGT

Iedereen heeft het recht om wel of niet te willen weten of je de aanleg voor een erfelijke ziekte hebt. Sommige mensen willen dit niet weten. Maar ze willen ook niet dat hun kind geboren wordt met de aanleg voor de erfelijke ziekte. Geldt dit voor jou of jullie? Dat hoeft jullie niet tegen te houden om wel voor PGT te kiezen.  Een exclusietest met een preïmplantatie genetische test is misschien een oplossing. Door een exclusietest kunnen de artsen de aanleg voor de ziekte uitsluiten bij de embryo’s. De exclusietest is mogelijk bij een beperkt aantal erfelijke aandoeningen. Het bekendste voorbeeld is de ziekte van Huntington. Je kunt hiernaar vragen bij je erfelijkheidsarts of gynaecoloog.

Verschillende meningen

Hoe denken jullie over PGT? Sommige mensen zijn blij dat PGT het krijgen van een eigen kind dat - bijna altijd - de aanleg niet heeft, mogelijk maakt. Andere mensen kunnen bezwaren hebben tegen ingrijpen in het menselijk leven. 

De behandeling

Voor PGT is een ivf-behandeling (reageerbuisbevruchting) nodig. Soms wordt dit gecombineerd met een ICSI-behandeling. Deze behandelingen kunnen zwaar zijn, voor beide partners. Het is een langdurige behandeling, waarvoor je veel geduld nodig hebt. Het kan invloed hebben op je stemming. Je zult vaak naar het ziekenhuis moeten. Op de website van Freya kun je meer over vruchtbaarheidsbehandelingen lezen.
De behandeling lukt niet altijd. Iets minder dan de helft van de mensen die kiest voor PGT, krijgt na drie pogingen uiteindelijk een kind.

Biologisch eigen kind

PGT geeft paren de mogelijkheid een biologisch eigen kind te krijgen zonder de erfelijke ziekte. Kinderen die geboren worden na PGT hebben bijna nooit de erfelijke aanleg of ziekte (95 tot 98 op de honderd kinderen). Voor zover artsen weten heeft PGT geen invloed op de latere gezondheid van het kind. 
Omdat na PGT de kans op de erfelijke aanleg of ziekte bij de baby zeer klein is, zullen ouders dus meestal niet voor de keus komen te staan de zwangerschap om die reden af te breken. Het kan wel gebeuren dat er om andere redenen prenataal onderzoek gedaan wordt, bijvoorbeeld na een ongunstige uitslag van de NIPT of als er op een echo iets bijzonders wordt gezien. Als uit het prenataal onderzoek een ongunstige uitslag komt, zullen jullie misschien willen nadenken over deze zwangerschap en jezelf de vraag stellen of je deze wel of niet wilt afbreken. 

Zwangerschap niet afbreken

De meeste kinderen die geboren worden na PGT hebben de erfelijke aanleg of ziekte niet. Bij een zwangerschap na PGT zullen ouders meestal niet voor de keus komen te staan een zwangerschap af te breken. (Behalve als er om andere redenen prenataal onderzoek wordt gedaan en het kind een andere ernstige aandoening blijkt te hebben).

Op de site van PGT Nederland vind je meer informatie. Lees ook het verhaal van Amir.

Terug naar Wat als je een erfelijke ziekte kunt doorgeven

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.