Overslaan en naar de inhoud gaan

Adoptie- of pleegkinderen

Sommige stellen met een erfelijke aanleg (in de familie) overwegen een kind te adopteren of pleegouder te worden.

Adoptiekinderen

Bij adoptie word je de wettelijke ouder van het kind. Er worden in Nederland rond de 300 kinderen per jaar geadopteerd. Zij komen vrijwel allemaal uit het buitenland. Adoptiekinderen hebben, net als pleegkinderen, vaak extra zorg en aandacht nodig. Meer dan de helft heeft een medische aandoening, een ontwikkelingsachterstand of psychische problemen. Aan adoptie zijn verschillende voorwaarden verbonden en er gaat een procedure aan vooraf.

Pleegkinderen

Een pleegkind is een kind waar de ouders om de één of andere reden niet (helemaal) zelf voor kunnen zorgen. Het kind heeft vaak veel meegemaakt, en daardoor extra aandacht nodig. Een pleegouder is niet volledig verantwoordelijk voor het kind. Belangrijke beslissingen in de opvoeding worden genomen in overleg met de pleegzorg en de eigen ouder(s) van het kind. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Je kunt een pleegkind een paar dagen opvangen of jarenlang.
Aan pleegouders is altijd behoefte. Er gaat wel een procedure aan vooraf, bedoeld om na te gaan of mensen geschikt zijn voor de opvang van deze kinderen.

Overwegingen rond adoptie en pleegouderschap

Voldoening

Het kan veel voldoening geven dat je er als pleegouder of adoptieouder kunt zijn voor een kind dat zorg en aandacht nodig heeft.

Niet als enige verantwoordelijk

Een pleegkind is geen eigen kind. Het is vaak tijdelijk bij je, hoewel het ook jaren kan duren. De één vindt dat geen probleem, de ander wel. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor hem of haar. Je hebt altijd te maken met zijn of haar eigen ouder(s) en met hulpverleners.

Nare ervaringen van het kind

Pleegkinderen en adoptiekinderen hebben vaak nare dingen meegemaakt in het land of gezin waar ze vandaan komen. Daardoor kunnen ze psychische problemen hebben of zich moeilijk kunnen hechten. Maar dat hoeft niet.

Speciale zorg

Veel adoptiekinderen hebben aandoeningen. Als je wilt adopteren kun je wel aangeven voor welke (medische) aandoeningen bij het kind je open staat. En of je bereid bent een risico te lopen op mogelijke aandoeningen. Soms blijkt pas als het kind er is, wat er aan de hand is.

Gezonde ouders is voorwaarde

Een voorwaarde voor adoptieouders is dat zij langdurig zelf voor een kind moeten kunnen zorgen. Heb je als ouder zelf een ziekte die je beperkt of levensbedreigend is, dan krijg je soms geen groen licht als adoptieouder.

Aanvraag adoptie duurt lang

Tussen het aanvragen en het krijgen van toestemming om te adopteren, zit ongeveer anderhalf jaar. Dan hoor je of je in aanmerking komt voor adoptie. Hoelang het daarna duurt voordat je een kind kunt adopteren, wisselt sterk.

Meer informatie over adoptie of pleegzorg

Heb je een vraag? erfolijn [at] erfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.

Terug naar Wat als je een erfelijke ziekte kunt doorgeven

In slechts vijf minuten...

In slechts vijf minuten help je ons om de website erfelijkheid.nl te verbeteren en maak je kans op een cadeaubon.