Overslaan en naar de inhoud gaan

Adoptie- of pleegkinderen

Sommige stellen met een erfelijke aanleg (in de familie) denken er over een kind te adopteren of pleegouder te worden.

Adoptiekinderen

Bij adoptie word je de wettelijke ouder van het kind. Er worden in Nederland rond de 300 kinderen per jaar geadopteerd. Zij komen bijna allemaal uit het buitenland. Adoptiekinderen hebben, net als pleegkinderen, vaak extra zorg en aandacht nodig. Meer dan de helft heeft een achterstand, een lichamelijke aandoening of psychische problemen. Aan adoptie zijn verschillende voorwaarden verbonden en er gaat een procedure aan vooraf.

Pleegkinderen

Een pleegkind is een kind waar de eigen ouders om de één of andere reden niet (helemaal) zelf voor kunnen zorgen. Het kind heeft vaak veel meegemaakt en heeft dan extra aandacht nodig. Pleegouders zijn niet helemaal verantwoordelijk voor het kind. Belangrijke beslissingen in de opvoeding worden genomen in overleg met de pleegzorg en de eigen ouder(s) van het kind. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Je kunt een pleegkind een paar dagen opvangen of jarenlang.
Aan pleegouders is altijd behoefte. Van tevoren is een procedure om na te gaan of mensen geschikt zijn voor de opvang van de kinderen.

Nadenken over adoptie of pleegkinderen

Voor iemand zorgen

Het kan heel fijn zijn om er als pleegouder of adoptieouder te zijn voor een kind dat zorg en aandacht nodig heeft.

Niet als enige verantwoordelijk

Een pleegkind is geen eigen kind. De één vindt dat geen probleem, de ander wel. Het is vaak een  tijdje bij je. Soms jarenlang. Maar je altijd te maken met zijn of haar eigen ouder(s) en met hulpverleners.

Nare ervaringen van het kind

Pleegkinderen en adoptiekinderen hebben vaak nare dingen meegemaakt in het land of gezin waar ze vandaan komen. Daardoor kunnen ze psychische problemen hebben of zich moeilijk kunnen hechten. Maar dat hoeft niet.

Speciale zorg

Veel adoptiekinderen hebben aandoeningen.Als je wilt adopteren kun je wel aangeven of je open  staat voor bepaalde (medische) aandoeningen bij het kind. En of je het goed vindt dat je niet van tevoren weet welke aandoening(en) het kind misschien heeft. Soms blijkt pas als het kind er is, wat er aan de hand is.

Gezonde ouders

Een voorwaarde voor adoptieouders is dat zij langdurig zelf voor een kind moeten kunnen zorgen. Heb je als ouder een ziekte die je beperkt of waar je aan kunt overlijden? Dan mag je soms geen kind adopteren.

Aanvraag adoptie duurt lang

Tussen het aanvragen en het krijgen van toestemming om te adopteren, zit ongeveer anderhalf jaar. Dan hoor je of je in aanmerking komt voor adoptie. Hoelang het daarna duurt voordat je een kind kunt adopteren, wisselt sterk.

Meer informatie over adoptie of pleegzorg

Terug naar Wat als je een erfelijke ziekte kunt doorgeven

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.