Overslaan en naar de inhoud gaan

Situs inversus

Met Situs inversus word je geboren. Hierbij zitten de organen in de borstkas en buik aan de verkeerde kant van het lichaam. Bijvoorbeeld het hart zit rechts in het lichaam in plaats van links, op de normale plek.

Dat kan met alle organen in de buik en borstkas zo zijn. Dus met het hart, de longen, lever, galblaas, milt, maag en de darmen. Als alle organen andersom (gespiegeld) zitten, heet het situs inversus totalis. Maar het kan ook om een paar van deze organen gaan. Dan heet dit heterotaxie. Als alléén het hart aan de andere kant ligt, heet dit dextrocardia.

Vroeg in de zwangerschap moeten organen naar de juiste plek in de buik en borstkas van het ongeboren kind gaan. We weten niet waarom de organen die normaal links liggen naar rechts gaan, en andersom.

Meestal hebben mensen met situs inversus geen klachten. Het wordt dan vaak bij toeval ontdekt dat iemand situs inversus heeft. Maar soms hebben mensen met situs inversus een afwijking aan het hart.

Soms is situs inversus een kenmerk van een andere aandoening. Ongeveer de helft van de mensen met primaire ciliaire dyskinesie (PCD) heeft ook situs inversus. Als iemand PCD én situs inversus heeft, wordt dat Kartagener syndroom genoemd.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Mail%20ons%20uw%20vraag%3B%20binnen%205%20werkdagen%20ontvangt%20u%20een%20antwoord.%20%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A%20%0A%0A) (Mail) ons.

ALLES SLUITEN