Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleid en jaarverslagen

Ook in de komende jaren wil het Erfocentrum mensen ondersteunen bij het maken van geïnformeerde keuzes op gebied van erfelijkheid.

Visie

Er wordt steeds meer duidelijk over de genetische oorzaken van ziekte en gezondheid. De omvang van DNA-onderzoek neemt snel toe. Ook de mate van verantwoordelijkheid van Nederlandse burgers voor de eigen gezondheid groeit.
Keuzes rond erfelijkheid in relatie tot gezondheid hebben grote invloed op de toekomst van mensen en hun families. Mensen moeten hierover geïnformeerde keuzes kunnen maken op basis van eigen leven, eigen behoeftes en onafhankelijke informatie. 
Het Erfocentrum geeft hen onafhankelijke, betrouwbare, toegankelijke en actuele voorlichting en biedt deskundigheidsbevordering aan zorgprofessionals.

Hoofdwerkzaamheden

Uitgaande van gesignaleerde behoeften en op basis van de stand van de wetenschap en de praktijk onderhoudt en ontwikkelt het Erfocentrum voorlichtingsmaterialen zoals websites, e-learnings, keuzehulpen, films en brochures. Ook beantwoordt het Erfocentrum individuele vragen via de Erfomail (vraagbaak).

Beleid samenwerking en sponsoring

Onze positie als verstrekker van onafhankelijke informatie staat centraal. Wij zijn daarom transparant over onze relaties en belangen.
Ons streven is samen te werken vanuit wederzijdse belangen met partners als  overheidsorganisaties, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstituten. 
Omdat onze onafhankelijke positie centraal staat zoeken wij samenwerking met organisaties zonder winstoogmerk en zijn zeer terughoudend als het gaat om samenwerking met organisaties die financieel profijt hebben van een gezamenlijke activiteit, in het bijzonder organisaties gericht op het maken van winst.

Lees ons Meerjarenplan en ons meest recente jaarverslag. Hieronder staan onze oude jaarverslagen.