Overslaan en naar de inhoud gaan

Nascholing

Het Erfocentrum heeft nascholingen voor huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen en kinderartsen. U vindt het overzicht hieronder. 

Erfelijke diabetes in de huisartsenpraktijk

 

INHOUD
In deze cursus leert u aan de hand van casuïstiek meer over deze vormen van diabetes, hoe ze te onderscheiden en het belang van het onderscheiden van deze vormen van diabetes. U krijgt diagnostische handvatten om de verschillende vormen van MODY en LADA te herkennen. U krijgt inzicht in de impact van deze ziektes op patiënt en familie en de therapeutische consequenties.
De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

LEERDOEL
Na afloop van deze cursus kunt u uitleggen wat MODY is, benoemen wat de geschatte prevalentie van MODY is, welke diagnostische en therapeutische middelen u kunt inzetten en wat de gevolgen zijn van het hebben van MODY of LADA.

DOELGROEP
Huisartsen en diabetes verpleegkundigen.

DUUR
De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 1 uur.

INLEIDING
In uw huisartsenpraktijk behandelt u veel patiënten met diabetes mellitus (DM). Soms zijn de patiënten al lang onder behandeling, soms komen ze voor het eerst met klachten en is het aan u om de diagnose te stellen. In de meeste gevallen van diabetes gaat het om DM type 1 en type 2. Vormen van diabetes die minder vaak voorkomen zijn monogene vormen: MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) en LADA (langzaam progressieve auto-immuun diabetes), een variant van DM1. MODY is een autosomaal dominant overervende vorm van diabetes en er zijn meer dan 10 verschillende soorten bekend.

 

Ga naar de E-learning op onze portal.

Erfelijke diabetes in de Kindergeneeskunde

INHOUD
Als kinderarts behandelt u veel patiënten met diabetes mellitus (DM). Hierbij gaat het voornamelijk om kinderen met DM1. Vormen van diabetes die minder vaak voorkomen zijn monogenetische vormen: Neonatale DM, MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) en (andere) syndromale vormen van diabetes. De meerderheid van de kinderen met genetisch bevestigde monogenetische diabetes wordt in eerste instantie vaak ten onrechte gediagnosticeerd als DM1 patiënt, of (minder vaak) als DM2 patiënt. De vorm van monogenetische diabetes die veruit het meest voorkomt is MODY.

De cursus sluit af met een toets en eventuele herkansingen.

LEERDOEL
In deze cursus leert u aan de hand van casuïstiek meer over deze vormen van diabetes, hoe ze te onderscheiden en het belang van het onderscheiden van deze vormen van diabetes. 

DOELGROEP
Kinderartsen

DUUR 
De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 1 uur.

Ga naar de E-learning op onze portal.

Neurofibromatose type 1 voor huisartsen

INLEIDING
Neurofibromatose type 1 (NF1) is een zeer zeldzame aandoening. Nu duurt het diagnosetraject vaak nog langer dan nodig is. Daarom is het belangrijk dat u Neurofibromatose type 1 op tijd kunt herkennen.


INHOUD
Deze module richt zich op de herkenning en diagnosestelling van Neurofibromatose type 1 (NF1) bij kinderen. Deze module is bedoeld voor huisartsen en geeft algemene aandachtspunten over herkenning en eerste begeleiding bij NF1. Na het doorlopen van deze module weet u wat Neurofibromatose type 1 (NF1) is, wat het belang van vroegsignalering is bij NF1 en hoe u NF1 kunt herkennen. De cursus gaat verder in op hoe u kunt verwijzen bij (vermoeden op) NF1, wat de taken van het zorgnetwerk NF1 zijn en welke begeleiding u in het algemeen kunt bieden bij NF1.

De cursus wordt afgesloten met een toets en eventuele herkansing.

Ga naar de E-learning op onze portal.

Neurofibromatose type 1 voor jeugdartsen

INLEIDING
Neurofibromatose type 1 (NF1) is een zeldzame aandoening. Nu duurt het diagnosetraject vaak nog langer dan nodig is. Daarom is het belangrijk dat u Neurofibromatose type 1 op tijd kunt herkennen.


INHOUD
Deze module richt zich op de herkenning en diagnosestelling van Neurofibromatose type 1 (NF1) bij kinderen. Deze module is bedoeld voor jeugdartsen en geeft algemene aandachtspunten over herkenning en eerste begeleiding bij NF1. Na het doorlopen van deze module weet u wat Neurofibromatose type 1 (NF1) is, wat het belang van vroegsignalering is bij NF1 en hoe u NF1 kunt herkennen. De cursus gaat verder in op hoe u kunt verwijzen bij (vermoeden op) NF1, wat de taken van het zorgnetwerk NF1 zijn en welke begeleiding u in het algemeen kunt bieden bij NF1.

De cursus wordt afgesloten met een toets en eventuele herkansing.

Ga naar de E-learning op onze portal.

Neurofibromatose type 1 voor kinderartsen

INLEIDING
Neurofibromatose type 1 (NF1) is een zeer zeldzame aandoening. Nu duurt het diagnosetraject vaak nog langer dan nodig is.

INHOUD
Deze module richt zich op de herkenning en diagnosestelling van Neurofibromatose type 1 (NF1) bij kinderen. Deze module is bedoeld voor kinderartsen en geeft algemene aandachtspunten over herkenning en eerste begeleiding bij NF1. Na het doorlopen van deze module weet u wat Neurofibromatose type 1 (NF1) is, wat het belang van vroegsignalering is bij NF1 en hoe u NF1 kunt herkennen. De cursus gaat verder in op hoe u kunt verwijzen bij (vermoeden op) NF1, wat de taken van het zorgnetwerk NF1 zijn en welke begeleiding u in het algemeen kunt bieden bij NF1.

Ga naar de E-learning op onze portal.

Van alledaagse klacht naar zeldzame aandoening

INLEIDING
Wilt u weten hoe u tussen alledaagse klachten ook signalen zou kunnen opmerken om ouders en hun kind verder te brengen in de richting van een zeldzame aandoening? Als huisarts kunt u tijdens de diagnostische zoektocht en daarna voor kinderen met een zeldzame aandoening en hun ouders meer betekenen dan u denkt.

LEERDOEL
Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk leert u hoe bijvoorbeeld (combinaties van) symptomen of een afwijkend beloop aanwijzigingen kunnen zijn voor mogelijke zeldzame aandoeningen bij kinderen. U leert wat u zelf kunt doen als een zeldzame aandoening tot de differentiaaldiagnose hoort. De nadruk ligt hierbij op de samenwerking met zowel andere artsen als met de ouders (en het kind) zelf.

De cursus wordt afgesloten met een toets en eventuele herkansing. 

DOELGROEP
Huisartsen

DUUR 
De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 1 uur. 

 

Ga naar de E-learning op onze portal.

Zeldzaam in de praktijk

INLEIDING

Wilt u weten hoe u als jeugdarts het verschil tijdens de diagnostische zoektocht kunt maken bij zeldzame aandoeningen? Aan de hand van casuïstiek in de praktijk leert u hoe bijvoorbeeld (combinaties van) symptomen of een afwijkend beloop aanwijzingen kunnen zijn voor mogelijke zeldzame aandoeningen bij kinderen.

LEERDOEL

De module geeft handvatten om uw mogelijkheden als jeugdarts optimaal in te zetten. De nadruk ligt hierbij op de samenwerking met zowel andere artsen als met de ouders (en het kind) zelf. Zo weet u welke disciplines u om advies kunt vragen en naar wie u kunt verwijzen. 

De cursus wordt afgesloten met een toets en eventuele herkansing. 

DOELGROEP
Jeugdartsen

DUUR
De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 1 uur.
 

Ga naar de E-learning op onze portal.

Zeldzame aandoeningen bij kinderen

INLEIDING
Wilt u weten hoe u tussen alledaagse klachten ook signalen zou kunnen opmerken om ouders en hun kind verder te brengen in de richting van een zeldzame aandoening? Als kinderarts kunt u tijdens de diagnostische zoektocht en daarna voor kinderen met een zeldzame aandoening en hun ouders meer betekenen dan u denkt.

LEERDOEL
Aan de hand van casuïstiek uit de praktijk leert u hoe bijvoorbeeld (combinaties van) symptomen of een afwijkend beloop aanwijzingen kunnen zijn voor mogelijke zeldzame aandoeningen bij kinderen. De module geeft handvatten om uw mogelijkheden als kinderarts optimaal in te zetten. De nadruk ligt hierbij op de samenwerking met zowel andere artsen als met de ouders en kinderen zelf. De concrete voorbeelden en tips geven u inzicht hoe u het verschil tijdens de diagnostische zoektocht kunt maken. 

De cursus wordt afgesloten met een toets en eventuele herkansing. 

DOELGROEP
Kinderartsen

DUUR
De doorlooptijd van de cursus is ongeveer 1 uur.

Ga naar de E-learning op onze portal.