Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer Keuzehulp Kinderwens en erfelijke ziekte

Het Erfocentrum respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy. De website is beveiligd en de antwoorden die u invult in deze keuzehulp, krijgt niemand te zien behalve u.

Cookieverklaring
Als je deze keuzehulp gebruikt, willen we je erop wijzen dat er anonieme cookies geplaatst worden voor Google Analytics. Zo heeft het Erfocentrum inzicht in het website verkeer. Voor het doel en gebruik van deze geplaatste cookies, zie privacy statement van Google.

Het gebruik van informatie op de keuzehulp 'Kinderwens en erfelijke ziekte' betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier genoemde voorwaarden:

Copyright

Het copyright van alle geschreven content op deze site rust bij de NPV, VSOP en het Erfocentrum. We maken gebruik van een Creative Commons licentie Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken 3.0 Nederland (zie deze site voor de volledige voorwaarden).
De licentie houdt in dat anderen het werk mogen kopiëren, verspreiden en doorgeven onder de volgende strikte voorwaarden:
• Naamsvermelding: De gebruiker is verplicht bij het werk de bronvermelding de naam Erfocentrum te noemen, met een hyperlink naar het oorspronkelijke artikel op www.keuzehulp-kinderwens-erfelijkeziekte.nl (link is extern).
• Niet-commercieel: De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
• Geen afgeleide werken: De gebruiker mag het werk niet bewerken.

Let op: bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. Laat het ons weten als u een tekst van ons gebruikt. Geef ons dit door op infoaterfocentrum.nl

Betrouwbaarheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Het Erfocentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Aan de keuzehulp kunnen geen rechten worden ontleend.