Overslaan en naar de inhoud gaan

Colofon Keuzehulp Wel of geen DNA-onderzoek

Deze keuzehulp is tot stand gekomen binnen het project 'Keuzehulp genetisch testen': patiënteninformatie om samen met de specialist te beslissen over DNA-onderzoek.

Dit is een project van de NPV – Zorg voor het leven, het Erfocentrum (Nationaal informatiecentrum erfelijkheid) en de VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties).

Het project en deze uitgave is mogelijk gemaakt door Patiëntenfederatie Nederland.

Logo patientenfederatie Nederland
Het project 'Keuzehulp genetisch testen' is ontwikkeld binnen het programma KIDZ. KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische zorg.

Penvoerder project: NPV – Zorg voor het leven
Projectpartners: Erfocentrum en VSOP
Beheer keuzehulp: Erfocentrum
Vormgeving: Studio Michelangela
Foto's: Shutterstock

Leden klankbordgroep:
Arie Zwanenburg (Vereniging van Huntington)
Ans Dietvorst (Stichting Lynch Polyposis)
Karin Iedema (De Hart&Vaatgroep)
Marjolein Storm (Nierpatiënten Vereniging Nederland)
Jasper van der Smagt (Vereniging Klinische Genetica Nederland)
Monica Legdeur (Nederlandse Vereniging Genetisch Consulenten)
Sanne Stehouwer (Globe, Georganiseerd Landelijk Overleg Begeleiding Erfelijkheidsadvisering)