Overslaan en naar de inhoud gaan

DNA embryo's aanpassen

Wetenschappers kunnen al DNA van embryo’s aanpassen, om ziektes te voorkomen. Maar dit is nog niet toegestaan. Willen we dit wel en zo ja, onder welke voorwaarden? Het Erfocentrum organiseert samen andere organisaties, discussies hierover in het hele land.   

Nu nog niet toegestaan

Het aanpassen of bewerken van DNA (genen) noemen we kiembaanmodificatie. 
Kiemcellen zijn zaadcellen, eicellen of de bevruchte eicel. Kiemcellen kunnen uitgroeien tot een mens. Kiembaanmodificatie kan ook in een embryo (eerste begin van een baby).

Als bij iemand DNA is aangepast in de kiemcellen, wordt dit doorgegeven aan zijn of haar kinderen. Als de erfelijke aanleg (mutatie) van een aandoening in iemands DNA is weggehaald, krijgen zijn of haar kinderen de aanleg ook niet. Kiembaanmodificatie gebeurt op dit moment alleen nog in cellen in het laboratorium. Dit gebeurt vaak met de techniek CRISPR-Cas.

Kiembaanmodificatie is op dit moment namelijk niet toegestaan in embryo’s.
Ook mogen er geen embryo’s gebruikt worden voor onderzoek naar kiembaanmodificatie. 

Dit komt omdat kiembaanmodificatie nu nog veel vragen oproept. Zoals: voor welke aandoeningen en eigenschappen  het mag worden gebruikt en voor welke niet? En wat zijn de rechten en belangen van volgende generaties? Welke kansen biedt kiembaanmodificatie? Welke emoties spelen er een rol bij? 

Bijeenkomsten

Het Erfocentrum heeft samen andere organisaties ruim een jaar lang gesprekken gevoerd met verschillende groepen Nederlanders over wat zij vinden van het aanpassen van DNA van embryo’s: de DNA-dialoog.

Op maandag 25 januari hebben we online laten zien wat er uit die gesprekken gekomen is